uw zeecontainer vervoerder
Nederlands EnglishDeutsch

GDP (Good Distribution Practices) transport van medicijnen

Good Distribution Practices (GDP) is een kwaliteitssysteem voor opslagplaatsen en distributiecentra voor medicijnen. Internationaal geaccepteerde farmaceutische GDP-voorschriften bepalen dat distributeurs van farmaceutische producten volgens de GDP-normen moeten werken.
Het overzicht zorgt ervoor dat uw gehele productieketen voorzien wordt van consequente kwaliteitsbeheersystemen, vanaf de eerste levering van ruwe materialen aan de fabrieken, tot de laatste zending van de afgewerkte medicijnen naar de eindgebruiker. Een onafhankelijke beoordeling van naleving van de normen volgens internationale GDP-vereisten is de meest effectieve manier om bewijzen dat uw kwaliteitsbeheersysteem overeenstemt met de richtlijnen van de GDP.

Sinds 2016 voldoet Transport Rien Boom aan de eisen die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor een GDP certificering
In de praktijk betekent transport volgens GDP richtlijnen dat het transport actief gekoeld en gemonitord dient te worden en dat dit op de juiste wijze gedocumenteerd wordt.

Voor GDP vervoer beschikt Transport Rien Boom over 26 auto’s uitgerust met Genset.  Ons personeel is gecertificeerd met een GDP awarenesscertificaat en wordt regelmatig via een training op de hoogte gehouden van de allernieuwste snufjes op het gebied van Gensets en Reefers.

 

Wat is GDP?

  • Een GDP vergunning wordt verleend door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Handhaving productkwaliteit pharmaceutische producten binnen distributie proces
  • Toegankelijkheid gegevens voor bevoegde instanties
  • Temperatuur controle bij ontvangst van goederen
  • Vastleggen en registratie van temperatuur gedurende opslag

 

sgs GDP gecertificeerd. Good Distribution Practices

Good Distribution Practices

ISO 9001

lid van transport en logistiek Nederland

Transport & logistiek Nederland

NVD beveiligingen